Klubové členství

Relaxační studio Monsignore nabízí svým zákazníkům klubové členství. Touto cestou Vám chceme nabídnout mnohem víc než „jen návštěvu relaxačního studia“.

Členství vzniká vyplněním přihlášky a uhrazením ročního jednorázového členského příspěvku ve výši 2500,- Kč. Vztahuje se pouze na osobu člena a je zásadně nepřenosné.

Platnost členství je vždy uvedena na členské kartě, vydané kanceláří relaxačního studia.

Práva a povinnosti členů klubu se řídí Všeobecnými podmínkami členství.

Klubové členství Vám přinese celou řadu výhod:

  • Významnou slevu na námi poskytované služby.
  • Členové mají právo dlouhodobých rezervací.
  • Automaticky jste zařazeni do našeho věrnostního programu.
  • Jste pravidelně informováni prostřednictvím mailu o akcích, které budeme pro naše členy pořádat.

Věrnostní program

Věrnostní program je určen pouze členů klubu a účast v něm je dobrovolná a bezplatná.

Po nasbírání určitého počtu bodů má člen možnost čerpat bonusy dle aktuální nabídky Věrnostního programu. Body získává mimo jiné návštěvou relaxačního studia a jeho doporučením.